Melvin Future AB

Vi letar efter framtiden

Melvin Future — Investmentbolaget i Malmö

shutterstock_613120790.jpeg

Vad investerar vi i?

Vi investerar i bolag som drivs av operativa entreprenörer som producerar tjänster eller produkter med hög kvalité inom branscher med förväntad tillväxt i den pågående förändringen som sker i samhällsekonomin. Din affärsplan och idé ska vara hållbar i ett samhälle som övergår till en ekonomi baserad på utförande av tjänster, digitalisering och ta hänsyn till klimatet.

iStock-691429952.jpg

Uppstartsinvestering

Förutom er som har en etablerad verksamhet vill vi komma i kontakt med dig som är anställd inom ett bristyrke idag - men som som inte kan ta uppstartskostnaden av en verksamhet själv. Exempel på din yrkesbakgrund kan vara ingenjör, VVS-tekniker, programmerare, vårdpersonal eller annat bristyrke.
Om du matchar denna beskrivning och vill kunna växla upp ditt företag snabbt tillsammans med oss - ta kontakt!

iStock-682631682.jpg

Vår kompetens

Förutom kapital kan vi bidra med stort kunnande inom personalfrågor, juridik, upphandlingsrätt och ekonomi. Vi är vana att arbeta med företag i uppstarts- och expansionsfasen och kan snabbt hjälpa dig med avlastning inom marknadsföring, försäljning och allmänna ledningsfrågor.

iStock-691429952.jpg

Vi är särskilt intresserade av..

Vi är allmänt intresserade av bolag i tidigt stadie och särskilt intresserade av bolag inom digitala tjänster, tjänsteföretag, utförande av tjänster inom yrkesområden det råder personalbrist inom samt företag som tillverkar miljöanpassade produkter.

investmentbolag investeringsbolag malmö

Vi jobbar också med..

För att utveckla bolagets kunskap och nätverk genomför vi GIG och task-baserade projekt till offentliga verksamheter, alltså kortare projekt som vi säljer genom offentlig upphandling. Det kan vara projekt inom arbetsmarknad, information, utredningar och liknande.
Melvin Future AB är idag majoritetsägare till bolag inom vuxenutbildning där vi bidrar operativt med affärsutveckling och genomförande.

Vilka är vi som driver Melvin Future AB?

Jobb_7846_Low.jpg

Sabina Widing

Jag har lång erfarenhet av att verka som ägare och operativ ledare inom företag som säljer utbildningar till kommuner och myndigheter. I min yrkesroll har jag fått stort kunnande i att utveckla kvalité i utbildningar samt offentliga kunders förväntningar och förhållningssätt till entreprenören och avtalsrätt inom offentlig upphandling.

Jobb_7597_Low.jpg

Peter Resell

Min bakgrund är inom HR-arbete och försäljning. Jag har stort kunnande inom utveckling av försäljningsstrategier och att operativt sätta upp försäljningsstrukturer inom B2B och B2C samt försäljning genom offentliga upphandlingar. Jag har arbetat och ägt bolag inom bemanningsbranschen och affärsutveckling.